Sytuacja epidemiologiczna odry w krajach UE/EOG - ocena ryzyka ECDC

Opublikowano w dniu: 29 maja 2019

W dniu 28 maja 2019 r. na stronie Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) opublikowano ocenę ryzyka dotyczącą sytuacji epidemiologicznej odry w krajach UE. Ocena obejmowała 39-miesięczny okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 marca 2019 r. W tym okresie 44 074 przypadki odry zostały zgłoszone przez 30 państw członkowskich Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jest to wyjątkowo wysoka liczba w porównaniu do lat 2012 -2015, a występowanie przypadków odry w krajach UE/EOG utrzymuje tendencję wzrostową.

Tendencję wzrostową można zaobserwować również w Polsce. Zgodnie z miesięcznym raportem dotyczącym odry ECDC z dnia 10.05.2019, Polska została wymieniona jako jeden z krajów (wraz z Francją, Litwą i Bułgarią), w którym odnotowano najwyższy wzrost liczby przypadków odry od początku 2019 r. (219 przypadków w marcu w porównaniu do 178 w lutym i 123 w styczniu). Łącznie, w pierwszych trzech miesiącach 2019 r. odnotowano w Polsce 520 przypadków odry, w porównaniu z 32 przypadkami w analogicznym okresie 2018 r. (według miesięcznego raportu ECDC dotyczącego odry z dnia 8.02.2019 r.).

W oparciu o ocenę epidemiologiczną ECDC istnieje wysokie ryzyko ciągłej transmisji wirusa odry w krajach UE/EOG w najbliższej przyszłości. Ryzyko to wynika z trzech przyczyn

  • występowania dużej puli osób podatnych na odrę, co wynika z niskiego historycznego i aktualnego stanu zaszczepienia populacji UE/EOG
  • wysokiej liczby zachorowań wśród niemowląt i dorosłych, grup najbardziej zagrożonych powikłaniami
  • dalszego ryzyka importu przypadków odry

Stan zaszczepienia

Według oceny ryzyka ECDC, w krajach UE/EOG, ponad cztery i pół miliona osób urodzonych w okresie od 1999 do 2019 (0-20 r.ż.) jest potencjalnie podatnych na odrę. Liczba ta jest prawie równoważna całej kohorcie urodzeniowej UE/EOG. Większość (78%) przypadków zachorowań dotyczyła osób niezaszczepionych, niezależnie od grupy wiekowej.

Według ostatnich badań WHO-UNICEF (2017) odsetek ludności objętych dwoma dawkami szczepień przeciwko odrze powyżej 95% został odnotowany jedynie w czterech krajach Unii Europejskiej – Portugalii, Słowacji, Szwecji i na Węgrzech (w porównaniu do 14 krajów w 2007 roku).

W Polsce w ostatnim dziesięcioleciu stan zaszczepienia szczepionką MMR przeciw odrze, śwince i różyczce się sukcesywnie zmniejsza. W roku 2018 odnotowano stan zaszczepienia na poziomie 92.9% dla dawki podstawowej szczepionki MMR oraz 92,4% dla dawki przypominającej. Notowany jest również systematyczny wzrost liczby osób uchylających się od obowiązkowych szczepień, na co wskazują dane w poszczególnych latach (2010 – 3 437, 2011 – 4 689, 2012 – 5 340, 2013 – 7 248; 2014 – 12 681; 2015 – 16 689, 2016 – 23 147, 2017 – 30 090, 2018- 40 342).

Zachorowania wśród niemowląt i dorosłych

W okresie obejmowanym w ocenie ryzyka, w państwach UE/EOG, najwyższy średni roczny wskaźnik zgłaszalności (ilość przypadków na milion na rok) odnotowano wśród niemowląt i był on nawet 44-krotnie wyższy w porównaniu z innymi grupami wiekowymi. Prawie połowę (45%) wszystkich zgonów z powodu odry zgłoszono w tej grupie wiekowej.

Zaobserwowano również, że mediana wieku przypadków odry w UE/EOG wzrastała stopniowo w ciągu ostatnich dziesięciu lat (10 r.ż. w 2009 do 17 r. ż. w 2019 roku). Dorośli stanowili 35% zgłoszonych przypadków w latach 2016-19, a dziewiętnaście krajów odnotowało grupę osób powyżej 20 roku życia jako najbardziej dotkniętą.

Ponieważ odra postrzegana jest jako choroba dziecięca, przypadki tej choroby wśród dorosłych często wykrywane są dosyć późno, co w konsekwencji może powodować większą liczbę zachorowań. Dorośli są również bardziej mobilni i mogą przyczyniać się do transmisji wirusa w miejscach pracy, w szpitalach oraz podczas podróży, a krajowe programy szczepień ochronnych są trudniejsze do realizacji w tej grupie wiekowej.

Przypadki importowane

Importowane przypadki stanowią 4,1% wszystkich przypadków odnotowanych w Unii Europejskiej w latach 2016-2019, a około trzy czwarte (72%) z nich zakaziło się w krajach Regionu Europejskiego WHO (43% w innym kraju UE/EOG, 29% w jednym z pozostałych krajów Regionu Europejskiego WHO). Jedynie 28% przypadków zostało zawleczonych spoza Regionu Europejskiego.

Dane za okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 marca 2019 r. wskazują, że w Polsce odnotowano 1 056 przypadków odry, w tym 621 potwierdzonych (59%). W tym okresie 22 przypadki odry, które zostały zawleczone zagranicę, pochodziły z Polski. Spośród 659 przypadków, dla których były dostępne dane, 160 (24%) to były przypadki zawleczone. Wśród nich 144 przypadki (90%) pochodziły z Europy (krajów spoza UE), 9 przypadków (6%) pochodziło z Azji, 5 przypadków (5%) pochodziło z krajów UE, a 2 przypadki (1%) z Ameryki.

Ocena ryzyka identyfikuje cztery główne obszary interwencji w zakresie eliminacji odry:

  • identyfikację populacji, które powinny być celem dodatkowych działań interwencyjnych,
  • opracowanie strategii wzmocnienia nadzoru epidemiologicznego,
  • opracowanie optymalnych metod pomiaru poziomu zaszczepienia populacji,
  • opracowanie strategii dotarcia do trudno dostępnych populacji, w tym młodzieży i dorosłych.
Materiały źródłowe

Opracowanie na podstawie raportu ECDC „Risk assessment: who is at risk of measles in the EU/EEA?”: Anna Łuczyńska, Wioleta Kitowska Zakład Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru, NIZP-PZH

pokaż więcej
Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close