Jakie substancje pomocnicze wchodzą w skład szczepionek?

Gdzie można znaleźć dowody potwierdzające bezpieczeństwo szczepionek z tiomersalem?

Bezpieczeństwo tiomersalu w szczepionkach potwierdzono w wielu badaniach prowadzonych przez niezależne grupy badaczy na całym świecie. Poniżej przedstawiono przykładowe opublikowane badania:

Christensen DL, Baio J, Van Naarden Braun K, Charles J, Constantino JN, et al. Prevalence and characteristics of autism spectrum disorder among children aged 8 years—Autism and Developmental Disabilities Monitoring Network, 11 Sites, United States, 2012. MMWR 2016;65(3):1-23.
W ramach sieci monitorowania autyzmu i zaburzeń rozwoju (ADDM) oceniano występowanie i charakterystykę zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD) wśród dzieci w wieku 8 lat, których rodzice lub opiekunowie mieszkają w 11 amerykańskich stanach. Wyniki aktywnego nadzoru pozwoliły określić współczynnik zapadalności na ASD wśród dzieci w wieku 8 lat w 2012 r. (tj. dzieci, które urodziły się po usunięciu tiomersalu ze szczepionek pediatrycznych w 2003 r.), który wynosił 14,6/1000 dzieci, w porównaniu z 11,3/1000 dzieci w 2008 roku, 9/1000 dzieci w 2006 roku, 6,6 /1000 dzieci w 2002 roku i 6,7/1000 dzieci w 2000 roku. Okazało się, że częstość występowania przypadków autyzmu nadal rośnie pomimo usunięcia tiomersalu ze szczepionek pediatrycznych podawanych dzieciom.

Taylor LE, Swerdfeger AL, Eslick GD. Vaccines are not associated with autism: an evidence-based meta-analysis of case-control and cohort studies. Vaccine 2014;32:3623-3629.
Autorzy przeprowadzili metaanalizę badań kliniczno-kontrolnych i badań kohortowych, gdzie oceniano zależność pomiędzy podawaniem szczepionek a rozwojem autyzmu. W analizie uwzględniono pięć badań kohortowych obejmujących ponad 1,2 miliona dzieci i pięć badań kontrolnych z udziałem ponad 9000 dzieci. Nie potwierdzono związku pomiędzy podawaniem szczepionek, składnikami szczepionek (tiomersal) i podawaniem szczepionek skojarzonych (MMR przeciw odrze, śwince i różyczce) z rozwojem autyzmu lub zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Price CS, Thompson WW, Goodson B, et al. Prenatal and infant exposure to thimerosal from vaccines and immunoglobulins and risk of autism. Pediatrics 2010,126:656-664.
Autorzy zbadali związek pomiędzy narażeniem na tiomersal w szczepionkach lub preparatach immunoglobulin w okresie prenatalnym i niemowlęcym a zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD). Wyniki nie potwierdziły zwiększonego ryzyka ASD w sytuacji narażenia na tiomersal w szczepionkach lub lub immunoglobulinach w okresie prenatalnym ani wczesnodziecięcym.

Tozzi AE, Bisiacchi P, Tarantino V, et al. Neuropsychological performance 10 years after immunization in infancy with thimerosal-containing vaccines. Pediatrics 2009;123(2):475-482.
Autorzy badali stan neuropsychologiczny dziecka 10 lat po szczepieniu. Oceniano dwie grupy dzieci narażone losowo na różne dawki tiomersalu w szczepionkach. Wśród 24 osób, u których wystąpiły  objawy neuropsychologiczne, tylko dwie osoby były istotnie związane z ekspozycją na tiomersal. Uzyskane wyniki potwierdzają jedynie czasowy związek między ekspozycją na tiomersal a zmianami w rozwoju neuropsychologicznym dziecka.

Thompson WW, Price C, Goodson B, et al. Early thimerosal exposure and neuropsychological outcomes at 7 to 10 years. N Engl J Med 2007;357(13):1281-1292.
Autorzy oceniali związek pomiędzy kondycją neuropsychologiczną a ekspozycją na tiomersal ze szczepionek lub immunologlobulin u dzieci w okresu prenatalnym, okresie noworodkowym (0-28 dni) oraz  pierwszych 7 miesiącach życia. Wyniki nie potwierdziły związku pomiędzy wczesną ekspozycją na rtęć i deficytami w kondycji neuropsychologicznej dzieci w wieku od 7 do 10 lat.

Fombonne E, Zakarian R, Bennett A, et al. Pervasive developmental disorders in Montreal, Quebec, Canada: prevalence and links with immunizations. Pediatrics 2006;118(1):e139-e150.
Autorzy porównali występowanie zaburzenia rozwojowego (PDD) oraz skumulowanej ekspozycji na tiomersal. Badanie prowadzono w Montrealu w Kanadzie. Jak na ironię, rozpowszechnienie PDD w kohorcie urodzeniowej bez tiomersalu było znacznie wyższe w porównaniu do kohort narażonych na tiomersal. Dodatkowa analiza wykazała brak istotnego związku pomiędzy ekspozycją na tiomersal w szczepionkach a występowaniem PDD. Ponadto nie stwierdzono związku pomiędzy zmianami w zaburzeniach rozwoju określanych wskaźnikami PDD a narażeniem na jedną lub dwie dawki MMR przed 2 rokiem życia.

Andrews N, Miller E, Grant A, et al. Thimerosal exposure in infants and developmental disorders: a retrospective cohort study in the United Kingdom does not support a causal association. Pediatrics 2004;114(3):584-591.
Autorzy przeprowadzili retrospektywne badanie w Wielkiej Brytanii w celu określenia związku między dawką tiomersalu, jaką niemowlę otrzymało w szczepionce przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi (DTP) lub błonicy i tężcowi (DT) oraz występowaniem zaburzeń neurorozwojowych. We wnioskach wskazano, że tiomersal w dawkach występujących w szczepionkach nie powodował objawów obserwowanych przy toksycznym działaniu rtęci. ci.

Heron J, Golding J, et al. Thimerosal exposure in infants and developmental disorders: a prospective cohort study in the United Kingdom does not support a causal association. Pediatrics 2004;114(3):577-583.
Autorzy przeprowadzili prospektywne badanie, gdzie oceniono związek między ekspozycją na tiomersal w szczepionkach a kilkoma wskaźnikami rozwoju poznawczego i behawioralnego dzieci w wieku od 6 do 91 miesięcy. Nie znaleziono dowodów na występowanie szkodliwego wpływu wczesnej ekspozycja na tiomersal w szczepionkach na rozwój neurologiczny oraz psychologiczny dziecka.

Stehr-Green P, Tull P, Stellfeld M, et al. Autism and thimerosal-containing vaccines: lack of consistent evidence for an association.  Am J Prev Med 2003;25:101-106.
Autorzy porównali częstość występowania autyzmu w Kalifornii, Szwecji i Danii, ze średnią ekspozycją na szczepionki zawierające tiomersal. Badania prowadzono od połowy lat osiemdziesiątych do późnych lat dziewięćdziesiątych XX w. Nie potwierdzono związku pomiędzy ekspozycją na szczepionki z tiomersalem a wzrostem wskaźników autyzmu u małych dzieci.

Verstraeten T, Davis RL, DeStefano F, et al. Safety of thimerosal containing vaccines: a two-phased study of computerized health maintenance organization databases. Pediatrics 2003;112(5):1039-1048.
Autorzy ocenili związek pomiędzy ekspozycją na szczepionki zawierające tiomersal a zaburzeniami neurorozwojowymi wśród ponad 124 000 niemowląt urodzonych w latach 1992-1999. Nie znaleziono istotnego związku.

Madsen KM, Lauritsen MB, Pedersen CB, et al. Thimerosal and the occurrence of autism: negative ecological evidence from Danish population-based data. Pediatrics 2003;112(3):604-606.
Autorzy ocenili częstości występowania autyzmu w Danii wśród dzieci w wieku od 2 do 10 lat przed i po usunięciu tiomersalu ze szczepionek. Jak na ironię, badacze odkryli, że wraz z usunięciem tiomersalu ze szczepionek  obserwowano wzrost częstości występowania przypadków autyzmu.

Hviid A, Stellfeld M, Wohlfahrt J, et al. Association between thimerosal-containing vaccine and autism. JAMA 2003;290:1763-1766. 
Autorzy ocenili częstość występowania autyzmu u dzieci urodzonych w latach 1990-1996 w Danii. Badanie prowadzono w grupach dzieci, które otrzymały szczepionki z tiomersalem oraz bez tiomersalu. Okazało się, że częstość występowania zaburzeń ze spektrum autyzmu nie różniła się istotnie pomiędzy grupami.

Ostatnia aktualizacja: 26 listopada 2018
Ostatnia aktualizacja: 17 września 2019
Materiały źródłowe
 • Ameratunga R. Gills D. Gold M. i wsp.  Evidence refuting the existence of autoimmune/autoinflammatory syndrome induced by adjuvants (ASIA). J Allergy Clin Immunol Pract 2017;5:1551-1555.
 • Bernatowska E., Bernat-Sitarz K., Pietrucha B. i wsp. Szczepienia dzieci i osób dorosłych uczulonych na białko jaja kurzego –coraz mniej ograniczeń Standardy Medyczne/Pediatria. 2012, 9, 134-139.
 • CHMP Position Paper on Thiomersal Implementation of the Warning Statement Relating to Sensitisation (EMEA/CHMP/VWP/19541/2007).
 • Erlewyn-Lajeunesse M. i wsp. Anaphylaxis as an adverse event following immunisation in the UK and Ireland.Arch. Dis. Child., 2012; 97: 487–490.
 • Farmakopea Polska, wydanie XI, tom I, 2017, str. Vaccines for human use (01/2017:0153 (str. 1029-1032.
 • Finn T.M., Egan W. Vaccine additives and manufacturing residuals in vaccines licenced in the United States (Chapter 7). W: Plotkin’s vaccines, red. Plotkin SA, Orenstein WA, Offit PA, Philadelphia PA: Saunders Elsevier; 2018, str. 75-83.
 • Franceschini F. i wsp. Vaccination in children with allergy to non active vaccine components. Clin Transl Med. 2015; 4: 3.
 • Global Advisory Committee on Vaccine Safety (GACVS): Aluminium adjuvants. Weekly epidemiological record 2012; 87(30):277-288.
 • Gołoś A., Lutyńska A. Adiuwanty glinowe w szczepionkach – aktualny stan wiedzy. Przegl Epidemiol 2015; 69: 871-874.
 • Gołoś A., Lutyńska A. Tiomersal w szczepionkach – aktualny stan wiedzy. Przegl. Epidemiol. 2015; 69: 157 – 161.
 • Jefferson T, Rudin M, Di Pietrantoni C. Adverse events after immunization with aluminium-containing DTP vaccines: systematic review of the evidence. Lancet Infect Dis 2004;4:84-90.
 • Karwowski M.P., Stamoulis C., Wenren L.M. i wsp. Blood and hair aluminum levels, vaccine history, and early infant development: a cross-sectional study. Acad Pediatr 2018;18:161-165.
 • Keith L.S., Jones D.E., Chou CH.S.J. Aluminum toxicokinetics regarding infant diet and vaccinations. Vaccine 2002;20:S13-S17.
 • Mercury Levels in Infants Receiving Routine Immunizations, National Institute of Allergy and Infectious diseases.
 • Mitkus R.J., Hess M.A., Schwartz S.L.: Pharmacokinetic modeling as an approach to assessing the safety of residual formaldehyde in infant vaccines. Vaccine 2013;31;2738-2743.
 • Mitkus RJ, King DB, Hess MA, et al. Updated aluminum pharmacokinetics following infant exposures through diet and vaccination. Vaccine 2011;29:9538-9543.
 • Offit P.A., Jew R.K.: Addressing Parents’ Concerns: Do Vaccines Contain Harmful Preservatives, Adjuvants, Additives, or Residuals? Pediatrics 2003;112;1394-1401.
 • Roches A, Paradis L, Gagnon R,  Egg-allergic patients can be safely vaccinated against influenza. J Allergy Clin Immunol 2012, Nov;130(5):1213-1216.
 • Vaccine ingredients. Knowledge Project. University of OXFORD (dostęp 03.08.2017).
pokaż więcej
Słowniczek
pokaż więcej
Znalazłeś niezrozumiany termin?
Zaproponuj hasło do słownika.
Loading

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close