Słownik

A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S T U V W Y Z Ż
E

Efektywność szczepionki

to ocena skuteczności szczepionki w warunkach rzeczywistych, kiedy jest podawana w powszechnych programach szczepień, najczęściej w badaniach obserwacyjnych.

Elektrolity

to substancje zdolne do jonowego przewodzenia prądu elektrycznego. Najważniejszymi elektrolitami kluczowymi do prawidłowego funkcjonowania wszystkich komórek naszego organizmu są sód, potas, wapń, oraz magnez.

Eliminacja

to stan w którym roczna zapadalność wynosi poniżej 1 zachorowanie na każde 1000 żywych urodzeń.

Eliminacja odry

to brak endemicznej transmisji odry w danym regionie WHO lub innym określonym regionie geograficznym przez okres co najmniej 12 miesięcy przy dobrze funkcjonującym systemie nadzoru epidemiologicznego.

EMA

(ang. European Medical Agency) – Europejska Agencja Leków, jest organem Unii Europejskiej, powołanym w 1993r. Jej głównym zadaniem jest ochrona i promowanie zdrowia ludzi i zwierząt poprzez ocenę produktów leczniczych (w tym szczepionek) stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych oraz nadzór nad nimi. EMA jest odpowiedzialna za ocenę naukową wniosków o europejskie pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych uzyskanych dzięki biotechnologii lub innej wysoko rozwiniętej technologii.

Encefalopatia

to ogólne uszkodzenie mózgu, spowodowane m.in. przez toksyny, urazy, zakażenia, choroby, którego następstwem są różne zaburzenia zachowania (tzw. charakteropatia).

Endemia

to stała obecność czynnika zakaźnego lub choroby w określonym obszarze lub populacji. Niezmienne lub nieznacznie zmieniająca się zapadalność na określoną chorobę.

Epidemia

to występowanie większej od oczekiwanej liczby przypadków choroby, urazów lub innych zdarzeń związanych ze zdrowiem w określonej okolicy lub populacji w określonym przedziale czasowym. Zwykle zakłada się, że są to przypadki mające wspólną przyczynę lub w jakiś sposób powiązane ze sobą; por. ognisko epidemiczne.

Epidemiologia

to nauka zajmująca się badaniem rozpowszechnienia chorób lub innych zjawisk związanych ze zdrowiem w populacji oraz warunkami i czynnikami wpływającymi na ich występowanie, a także zastosowaniem wyników tych badań dla zapobiegania im i ich zwalczania.

Epitop

to element drobnoustroju rozpoznawany przez nasz układ immunologiczny. Epitop jest fragmentem antygenu, który łączy się z przeciwciałem oraz receptorami limfocytów B oraz limfocytów T.

Eradykacja

to całkowita likwidacja zachorowań i nie wykrywanie zarazka w materiale pochodzącym od ludzi i ze środowiska.

Europejski region WHO

to obszar, który obejmuje 53 kraje z liczbą ludności blisko 900 milionów, z czego około 508 milionów mieszka w krajach UE / EOG (28 państw członkowskich oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).

Evidence-based medicine

(EBM) to medycyna oparta na faktach czyli kierowanie się w postępowaniu klinicznym wiarygodnymi dowodami naukowymi dotyczącymi bezpieczeństwa i skuteczności podawanych leków uzyskanych z przeprowadzonych badań eksperymentalnych i klinicznych

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Pozostawiając w ustawieniach przeglądarki włączoną obsługę plików cookies wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeśli nie zgadzasz się na wykorzystanie plików cookies, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close